Příprava ultra ostrých hrotů pro STM - TERS aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou Au hrotů pomocí elektrochemického leptání. Teoretická část se zabývá srovnáním metod pro pozorování povrchu materiálů a Ramanovou spektroskopií. Experimentální část je věnována volbě vhodných parametrů k dosažení nejmenších poloměrů zaoblení špičky hrotu. Je zkoumán vliv tepelného zpracování výchozího materiálu na geometrii hrotů. Na zhotovených hrotech je ověřena jejich funkčnost. Tyto hroty je možné použít jak SPM technikách, tak i v lokálně zesílené Ramanově spektroskopii.
The goal of this bachelor thesis is preparation of Au tips by electrochemical etching. The theoretical part deals with comparison of microscopy techniques for materials surface characterization and Raman spectroscopy. The experimental part is focused on the settings of optimal etching parametres to gain appropriate geometry of fabricated tips. Function of tips is verified by evaluation of data gained by experimental measuring with this tips. Prepared tips are suitable for applications such as STM and TERS.
Description
Citation
ŠILHAN, L. Příprava ultra ostrých hrotů pro STM - TERS aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Libor Válka, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO