Systémy pro akvizici fyziologických dat řidiče při jízdě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je porovnať a zhodnotiť dostupné systémy na akvizíciu elektrofyziologických veličín u vodiča počas jazdy. Práca je zameraná na spoľahlivosť, relevantnosť a kvalitu výstupných signálov, ktoré boli namerané u probanda počas palubného merania a u figuranta počas testovacích jázd.
The main aim of this bachelor thesis is to compare and evaluate available systems for acquisi-tion of electro physical parameters measured on a driver when driving a car. The main focus is put on reliability, relevance and quality of output signals, that have been measured on participants during a pretest in laboratory and during road testing.
Description
Citation
ŠIMOŇÁKOVÁ, S. Systémy pro akvizici fyziologických dat řidiče při jízdě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Janoušek položil otázku, z jakého důvodu jsou při vyhodnocení použity maximální a minimální hodnoty signálů? Jak hodnotíte kvalitu připojení elektrod? Proč u EMG signálu používáte dvě obalové křivky? Jakou metodu jste používala na detekci maxim a minim u respirační křivky? Prof. Jan položil otázku, jakým způsobem byly signály zpracovány? Doc. Augustynek položil otázku, jaké byly vstupní podmínky pro výběr zařízení, které jste použila? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Komise konstatovala, že studentka nedostatečně komentovala technickou stránku práce v předložené bakalářské práci. V práci zcela chybí kvantitativní hodnocení včetně použití příslušných metod. Byly shledány vážné obsahové nedostatky i v teoretickém úvodu práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO