Brno – Staré a nové

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce se sestává z urbanistické studie Starého Brna, analýzy historické stopy svrateckého náhonu, vytvoření systémových opatření navracejících vodní element do veřejného prostoru ve vybraných lokalitách a z návrhu objektu. Jedním z řešených fragmentů je prostor Nových sadů, ve kterém je pro jeho historii a lokalitu navržen komplex knihovny a veřejných lázní. Tento komplex pak čerpá z klasického antického pojetí lázeňské kultury a vytváří nové ohnisko veřejného života.
The work consists of two parts: the first one is focused on the Staré Brno borough, it's historical development and reinterpretation of a water element, that was once present in the form of a millrace that no longer exists. In the second part, one of the important urban knots of the area is chosen to be the site for the public spa and library complex. The design focuses on the cultural aspect of the new intervention and addresses the complex topic of the public spa as the epicenter of the public life.
Description
Citation
WOJTEK, T. Brno – Staré a nové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Osamu Okamura (předseda) Ing. arch. Ondřej Chybík (člen) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Hana Maršíková (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
– Student představil práci v jejím členění na analytickou a ideovou část a přiblížení lokality a na samotný návrh lázní. Od historie a idei, konkrétního urbanistického řešení zvolené lokality přešel ke hmotovému, materiálovému a dispozičnímu řešení návrhu, rozdělenému na lázně a knihovnu. – Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta, následně student reagoval na dotazy oponenta. – Proběhla diskuze nad projektem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO