Mazání okolků kolejových vozidel ekologickými mazivy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je provést rešeršní a analytické zhodnocení jednotlivých přístupů aplikovaných výrobci v oblasti mazání okolků kolejových vozidel ekologickými mazivy. Analýza je zaměřena na cyklické i kontinuální způsoby mazání jednotlivých typů centrálních mazacích systémů umisťovaných na kolejových vozidlech.
The Aim of this thesis is to search and analytical evaluation of different approaches applied by producers in the field of wheel flanges lubrication of railway vehicles by means of ecological lubricants. The analysis focuses on the cyclical and continuous methods of lubrication of different types of central lubrication systems placed on the railway vehicles.
Description
Citation
JANOVEC, L. Mazání okolků kolejových vozidel ekologickými mazivy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO