Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace firmy, za pomocí použití ukazatelů finanční analýzy. Tyto ukazatele, indexy a modely jsou poté použity na analýzu společnosti M.H.Mont s.r.o., k odhalení jejích možných finančních problému. Obsahuje také návrhy, které by mohly přispět k zlepšení její současné situace a budoucího vývoje.
This bachelor thesis focuses on the financial condition of firms, by using financial analysis. These indicators, indices and models are then applied to the analysis of M.H.Mont s.r.o., to reveal potential financial problems. It also includes proposals that could contribute to improving the current situation and future development.
Description
Citation
KOCOUREK, T. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) Ing. Pavel Průdek (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) JUDr. Ilona Rašovská (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO