Analýza laboratorní zkoušky "Šíření trhliny ohybem na půlválcovém zkušebním tělese"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je provedení základních laboratorních zkoušek na kamenivu a asfaltovém pojivu, následně navržení české asfaltové směsi AC0 11+ a německé asfaltové směsi AC 11 DS a jejich porovnání po zkoušce odolnosti proti kopírování trhlin.
The objective of this bachelor thesis is to realize the basic laboratory tests of aggregate and asphalt binder, thereafter, to desing the Czech asphalt mixture ACO 11+ and the German asphalt mixture AC 11 DS and to compare them after testing for the resistence againts crack propagation.
Description
Citation
PETŘÍČEK, V. Analýza laboratorní zkoušky "Šíření trhliny ohybem na půlválcovém zkušebním tělese" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO