Automatické navrhování klíčových slov

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce mapuje teoretický základ pro vytvoření systému pro automatické navrhování klíčových slov. Obsahuje přehled současných statistických metod pro vyhledávání termínů a metod hodnocení vyhledávání. Na základě těchto známých přístupů navrhuje možná vylepšení vyhledávání. Byla zkoumána možnost sjednocování klíčových slov podle synonym, předúprava vstupních textů a úprava slov do výsledných tvarů.
This thesis surveys theoretical background for automatic keyword suggestion system. It contains overview of current statistical term recognition methods and methods for evaluation of automatic term recognition systems. Based on the known approach the thesis specifies possible enhancements. It explores unifying keywords using thesauri, input text filtering and correction of word forms.
Description
Citation
STRACHOTA, T. Automatické navrhování klíčových slov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. František Zbořil, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Prof. Ing. Pavol Návrat, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-23
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Měřil jste, kolik klíčových slov uvedených explicitně pro dané testovací dokumenty není v příslušných dokumentech vůbec uvedeno?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO