Technologie výroby rámu skříně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci se porovnává a vyhodnocuje nejvýhodnější technologie výroby součásti rámu skříně. Jedná se o skříně sloužící k indukčnímu ohřevu materiálu. Porovnávána je technologická stránka dělení materiálu pomocí plazmového paprsku, vodního paprsku a laseru a také je hodnoceno ekonomické hledisko pro využití dané technologie.
The bachelor Thesis compares and evaluates the most advanced production technology of components frame of case. These cases are used for induction heating of material. The thesis compares technological features of the material division by means of plasma jet, water jet and laser. It also evaluates the using of the given technology from economic point of view.
Description
Citation
TVARŮŽEK, M. Technologie výroby rámu skříně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Jaké legující prvky ovlivňují korosivzdornost materiálu. Značení zvolených materiálů dle DIN. Otázky byla zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO