Návrh a konstrukce MIDI převodníku pro snímače strun

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zaměřuje na problematiku návrhu a konstrukce MIDI převodníku pro hudební nástroj cimbál. Je zde stručně popsán akustický hudební nástroj z hlediska vzniku tónu a konstrukce. Dále jsou rozvedeny možnosti snímání strun, popřípadě jiné způsoby snímání hry. V následující kapitole je popsán MIDI protokol z hlediska historie, rozhraní a typů vysílaných zpráv. Jsou zde také uvedeny požadavky na čip, použitý pro převodník a způsob jeho připojení. Dále je popsán princip převodu signálu ze snímačů a následné zakódování do protokolu MIDI včetně použitého programu s detailním popisem. Na závěr je prodiskutováno několik budoucích rozšíření.
This work focuses on problematics of MIDI converter design and construction for cimbalom. There is briefly described acoustic musical instrument in terms of tone creation and construction. Further is discussed possibilities of string sensing or other ways to capture performance. In the following chapter is described MIDI protocol in terms of history, interface and types of transmitted messages. There is also said requirements for converter's chip and way to connect it. Further is described a method of converting signal from sensors and following coding to MIDI protocol including used program with detailed specifications. In conclusion is discussed several future extension.
Description
Citation
KORYTÁŘ, M. Návrh a konstrukce MIDI převodníku pro snímače strun [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Uvažoval jste o jiném optickém způsobu snímání než přerušení laserového paprsku? Například mechanicko-optické snímání. Student otázku zodpověděl. Co je obsahem MIDI souboru (.MID)? Student otázku zodpověděl. Popište váš díl práce na projektu. Student zodpověděl otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO