REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Úkolem mé práce bylo navržení nového využití části Květné zahrady v Kroměříži, stávajícího vstupního objektu, jejich funkční využití, architektonický výraz i urbanistické řešení. Můj návrh je jednoduchým řešením daných požadavků. Vstupní objekt je využit pro většinu navržených funkcí (pokladna, vstupní hala, edukační místnost s knihovnou, výstavní prostory a byt správce) a nově navrženým objektem je betonovo/skleněný pavilon při severní hranici řešeného předpolí Květné zahrady (kavárna a knihkupectví). Holandská s Pomerančovou zahradou jsou řešeny výsadbou citrusů, javorů a třešní, každá z částí s odlišným povrchem – betonová dlažba, tráva a voda. Jižní část řešeného území s ptačí voliérou je pojata jako park.
My task was to draft a new usage of one part of ‘Kvetna Zahrada in Kromeriz’, current entrance building, their functional usage, architectural aspect and urban scheme. My draft is a simple result of given requirements and demands. The entrance building is meant to serve the majority of required activities (e.g. cash desk, entrance hall, education space with library, exhibition area, and an apartment of the manager). The concrete-glass pavilion is new building structure on the northern edge of the Dutch Garden which consists of a coffee-bar and a book shop. The Dutch Garden and the Orange Garden are planted with citrus trees, maple trees, and cherry trees each on different ground surface (concrete paving, concrete and water). The southern part with a bird volary is meant as a park.
Description
Citation
PÁRALOVÁ, B. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Viktor Rudiš (předseda) doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Zdeňka Vydrová (člen)
Date of acceptance
2009-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO