Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je návrh softwarovej aplikácie, ktorá svojou funkcionalitou adresuje potreby analyzovanej spoločnosti. Táto aplikácia umožňuje analýzu finančných ukazovateľov, ktorých vývoj následne prostredníctvom využitia štatistických metód predikuje na nasledujúce dva roky. Súčasťou práce je teoretický základ potrebný pre pochopenie problematiky analýzy finančných ukazovateľov a použitých štatistických metód. V závere práce sú formulované návrhy v podobe predstavenia softwarovej aplikácie a dodatočných návrhov vyplývajúcich z výsledkov analýzy finančných ukazovateľov a rozhovorov s predstaviteľom spoločnosti.
The aim of this bachelor’s thesis is to design a software application, which with its functionality addresses the needs of the analysed company. This application enables the analysis of selected financial indicators, the development of which is then predicted for the following two years through the use of statistical methods. The thesis consists of the theoretical background needed to comprehend the issues of financial analysis of selected indicators and the used statistical methods. In the concluding part of the thesis, the suggestions and recommendations are formulated in the form of presentation of the software application itself and additional proposals based on the results of the conducted analysis of selected financial indicators and interviews with the company representative.
Description
Citation
MIČÁKOVÁ, Z. Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Jan Budík, Ph.D.: Z jakého důvodu jste zvolila prostředí VBA v Excelu pro tvorbu aplikace? - zodpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Vámi vybraná firma si dělá účetnictví sama? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO