Automatické čistící česle pro malou vodní elektrárnu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se v první části zabývá použitím česlí a jejich rozdělením dle příslušných kritérií. Dále je v první části uveden přehled různých typů zařízení používaných pro čištění česlí. Druhá část práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení, které bude umístěno na vstupu do malé vodní elektrárny. Dále práce obsahuje technické výpočty, nutné pro volbu jednotlivých komponent. Na závěr je provedena pevnostní kontrola vybraných částí stroje. Přílohou bakalářské práce je výkresová dokumentace sestavy a podsestavy zařízení.
This bachelor thesis deals in the first part with use of rake screens and their distribution by relevant parameters. The first part is an overview of the different types of rake screen cleaning devices. The second part deals with the construction plan of the device, which will be placed in the entrance of a small water power plant. Further the thesis includes technical calculations which were necessary for the choice of components. Finally the last part is a strength calculation of the main parts. The drawing documentation of the device and its parts is provided as an attachment.
Description
Citation
FRANC, L. Automatické čistící česle pro malou vodní elektrárnu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Heneš (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Uložení pracovního hydraulického válce. zodpovězeno 2) Kontrola otlačení čepu. zodpovězeno 3) Počet česlic a průlinů. zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO