Kogenerace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce má za úkol zpracovat problematiku kogenerace. Je zde představen princip kogenerace a její výhody. Dále je srovnána kombinovaná výroba s oddělenou výrobou elektřiny tepla. Práce se také zabývá uchováváním elektrické a tepelné energie a používanými akumulátory. Další kapitola pojednává a vlivu kogenerace na životní prostředí a v závěru jsou stručně zmíněny hlavní provozy s brněnskými kogeneračními jednotkami a rozebrán centrální rozvod tepla v Brně.
This bachelor thesis is intended to handle the issue of cogeneration. There is presented the principle of cogeneration and its benefits. Cogeneration is compared to the separate production of power and heat. This work deals with the storage of electric energy and heat and also deals with used batteries. The next chapter discusses the impact of cogeneration to environment and at the end there are mentioned the main Brno’s cogeneration units and central heat distribution in Brno.
Description
Citation
MARTINEK, J. Kogenerace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO