Analýza řešení správy privilegovaného přístupu využívající platformu CyberArk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu řešení správy privilegovaného přístupu využívající platformu CyberArk. Práce se zabývá vysvětlením základů PAM, včetně jeho významu, klíčových součástí a osvědčených postupů. Pro společnost je vypracována analýza implementovaného řešení, silných autentizačních a autorizačních mechanismů, monitoringu a řízení privilegovaných relací. Výsledky této analýzy nabízejí cenné poznatky o aktuálním stavu PAM řešení poskytují praktická doporučení pro společnost, která má v plánu zlepšit aktuální PAM řešení.
This thesis focuses on the analysis of privileged access management solutions using the CyberArk platform. The thesis deals with explaining the basics of PAM, including its meaning, key components and best practices. An analysis of the implemented solution, strong authentication and authorization mechanisms, monitoring and management of privileged sessions is prepared for the company. The results of this analysis offer valuable insights into the current state of PAM solutions and provide practical recommendations for a company that plans to improve current PAM solutions.
Description
Citation
NEČAS, A. Analýza řešení správy privilegovaného přístupu využívající platformu CyberArk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Natálie Rontóová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
otázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - zodpovězeno otázky komise Ing. Petr Tesař: Jaký manažerský nástroj lze použít pro zmapování slabin, hrozeb apod.? - zodpovězeno Jak se ve firmě čelí hrozbám? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO