Význam deformační sítě v oblasti tváření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vypracování rešerše na téma deformační sítě v oblasti tváření. V práci jsou popsány jednotlivé metody nanášení sítí. Jsou zhodnoceny jejich výhody a nevýhody a využití v praxi. Mimoto je provedeno srovnání nejpoužívanějších způsobů nanášení sítí. Dále je zde uvedena souvislost deformačních sítí s limitními diagramy. Práce také předkládá přehled automatizovaných způsobů analýzy deformačních sítí.
The aim of this bachelor thesis is elaboration of the research themed deformation necks in forming technology. Particular methods of spreading of the deformation necks are described in this thesis. The advantages and disadvantages are reviewed also as its use in practice. Moreover comparison of the most used methods of spreading of deformation necks had been carried out. Further the connection of deformation necks and forming limit diagram had been stated. The thesis also presents summary of the automated methods of deformation necks analysis.
Description
Citation
KUČERA, R. Význam deformační sítě v oblasti tváření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Komisi byla představena obhajovaná bakalářská práce. Student zodpověděl otázky od oponenta. Otázky komise: 1. Představení systémů Argus a Aramis v praxi. 2. Jak by probíhala kombinace metod síťového nanášení a simulace. 3. Jaká je výhoda použití kružnicových sítí? 4. Naznačte hlavní přetvoření v deformované kružnici - elipse. 5. U jakých technologií se využivají metody nanášení? 6. Jak lze kontrolovat úběr materiálu při metodě laserového nanášení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO