Novostavba rodinného domu s prodejnou, Brno- Řečkovice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem bakalářské práce je zpracování komplexní dokumentace novostavby rodinného domu s provozovnou na úrovni zadání projektu pro stavební povolení. Na návrh jsou kladeny požadavky na dispoziční řešení stavby s návazností na zajištění konstrukce po stránce statické, tepelně technické, požární bezpečnosti, ochrany proti hluku, úspory energií a bezpečnost při užívání. Samostatný projekt je zpracován v programu AutoCAD a výpočty pro posouzení jsou zpracovány ručním výpočtem.
The theme of the thesis is to elaborate a comprehensive documentation of new building family house with shop at the project specification for a building permit. On the proposal is subject to the requirements of the layout of the building in connection with securing the construction site, static, thermal equipment and fire safety, protection against noise, energy saving and safety in use. A separate project is drawn in AutoCAD and calculations for assessment are processed by hand calculation.
Description
Citation
PASSINGER, P. Novostavba rodinného domu s prodejnou, Brno- Řečkovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO