Možnosti prezentace dat z datového skladu s využitím nástrojů společnosti Microsoft

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálne Business Intelligence riešenie v spoločnosti GS Consulting, a.s., identifikovať priestor na zlepšenie, navrhnúť riešenie, zhodnotiť jeho prínosnosť a implementovať ho.
The aim of this bachelor’s thesis is to evaluate the current Business Intelligence solution currently used in GS Consulting a.s., identify possible room for improvements, propose a solution, review its usefulness and implement it.
Description
Citation
GAŠPAROVIČ, D. Možnosti prezentace dat z datového skladu s využitím nástrojů společnosti Microsoft [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. doc. Karpíšek - Co zobrazuje lichoběžníkový graf na Vašem slidu s Výnosovým reportem? Co představuje prstencový graf? - odpovězeno Ing. Ondrák - Má firma informační systém v cloudu? - odpovězeno Ing. Ondrák - Jak je řešen CRM? - odpovězeno Ing. Kříž - Je propojena časová osa s grafy uvedenými na slidu s Výnosovým reportem? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO