Detekce osob pomocí laserového scanneru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá detekcí dynamických objektů, především lidí, a sledování jejich pohybu. Detekce je založena na datech z laserového dálkoměru. Sledování pohybu je založeno na porovnávání dat z více skenů. Algoritmus metody lokalizace je zpracován v programu Matlab. V programu Matlab je vytvořena simulace skenovaných dat a na těchto datech testovány a optimalizovány parametry filtrů algoritmu.
This thesis describe dynamic obstacle detection and move tracking. Detection is based on laser rangefinder data. Tracking is based on compare two scans. Algorithm of localization method is processed in Matlab. In Matlab is also made simulation of scanned data. Filter parameters are tested and optimalized on this data.
Description
Citation
NĚMEČEK, J. Detekce osob pomocí laserového scanneru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Student seznámil členy komise se svojí bakalářskou prací a prokázal dobrou orientaci v dané problematice.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO