Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh opatření při expanzi značky na nový trh s důrazem na rozvoj tvorby hodnoty pro zákazníka. Primárním cílem analytické části je zhodnocení potenciálu expanze značky daného podniku a vyhodnocení podmínek cílového trhu. Návrhová část bude zaměřena na souhrn opatření směřujících k expanzi, včetně zhodnocení jejich realizace.
The main objective of this work is to propose measures for the development of new tools for the development of value creation for the customer. The primary analysis of analytical tools is focused on market optimization. The design part will focus on the summary of measures for expansion including assessment of their implementation.
Description
Citation
SKÁCELOVÁ, P. Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponentky - odpovězeno doc. Žižlavský - Je reálné expandovat do Brna? Myslíte si, že je vhodné vstupovat na brněnský trh, kde je silná konkurence kaváren? - odpovězeno RNDr. Chvátalová - Kolik kaváren je v Bořeticích, kde je lokalizovaná daná kavárna? - odpovězeno RNDr. Chvátalová - Je možné srovnávat konkurencischopnost specifické kavárny s brněnskými kavárnami? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO