Optimalizace vybrané technologie obrábění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti „Těleso Kola“ na soustruhu SV18RA a na nově zakoupeném CNC DOOSAN PUMA 2600 SY. Je představena společnost LMR s.r.o., která danou součást vyrábí. V práci jsou popsány oba stroje a jsou provedeny technologické postupy na obou strojích. Cílem této práce je porovnání těchto technologických postupů z hlediska strojních časů a následně ekonomické zhodnocení.
The subject of this bachelor thesis is the analysis of technological process of manufacturing the component „Těleso Kola“ on the turning lathe SV18RA and on the newly bought CNC DOOSAN PUMA 2600 SY. The company LMR s.r.o. which manufactures the part is introduced in the thesis. There are both machines and technological procedures described in the thesis. The goal of this task is comparison of the technological processes from the machine time point of view and consequently economical evaluation.
Description
Citation
MOHYLA, P. Optimalizace vybrané technologie obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Karel Neužil (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak jste počítal celkové náklady? 2. Zhodnoďte navrženou technologii. 3. Přibližte použité nástroje a řezné podmínky při obrábění vnitřního průměru součásti. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO