Návrh algoritmů číslicového zpracování signálů pro simulaci kytarových zesilovačů založených na obvodové analýze analogových prototypů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá simulací kytarového komba. Celá simulace je nejprve rozdělena na jednotlivé bloky. Dále jsou získány kmitočtové a převodní charakteristiky každého bloku obvodovou analýzou jejich analogových předloh. Vypočítané převodní charakteristiky jsou následně aproximovány a implementovány jako funkční měniče z důvodu snížení výpočetní náročnosti. Kmitočtové charakteristiky lze simulovat pomocí číslicových filtrů. Navržené algoritmy jsou nakonec implementovány jako plug-in moduly v jazyce C++.
This work deals with computer simulation of a guitar combo. The complete simulation is divided into separate blocks and then transfer characteristics and frequency responses of each block are obtained from a circuit analysis of analogue prototype. After their aproximation, the transfer characteristics are implemented as waveshapers and frequency responses are simulated using digital filters designed according to their analogue prototypes. Designed algorithms are implemented as plug-in mudule in language C++.
Description
Citation
MAČÁK, J. Návrh algoritmů číslicového zpracování signálů pro simulaci kytarových zesilovačů založených na obvodové analýze analogových prototypů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Orgoň, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (člen) Ing. Tomáš Zeman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) Ing. Anna Kubánková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kouřil (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
K jakému jevu může dojít, když bude výpočetní náročnost příliš vysoká?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO