Mikrostruktura vysoce legovaných ocelí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice tvorby mikrostruktury vysoce legovaných ocelí. V teoretické části bylo shrnuto rozdělení vysoce legovaných ocelí, její možné struktury a jaké vlastnosti dané struktury oceli přinášejí. V rámci experimentu byly vytvořeny dva malé 66 gramové odlitky se složením a strukturou napodobujícími dva odlitky mnohem větších velikostí. Porovnávána byla mikrostruktura, makrostruktura a míra odmíšení na hranicích zrn.
This bachelor thesis concerns formation of microstructure of high-alloy steels. In theoretic part there is summary of sorting high-alloy steels, possible structures and how these structures affect qualities of steel. For practical part two small experimental casts were created, which tried to imitate composition and structure of two another, much bigger casts. Microstructure, makrostructure and grain boundary segregation were compared.
Description
Citation
FELLER, Š. Mikrostruktura vysoce legovaných ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Boris Láník (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
Student Šimon Feller svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce, byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující dotazy: Co se týče rychlosti tuhnutí, šlo by udělat, aby i malý vzorek tuhl stejně rychle jako velký odlitek? zodpovězeno Jakým způsobem by se dala řídit rychlost tuhnutí_ zodpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO