Bezpilotní prostředek pro aerologická měření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavným výstupom tejto bakalárskej práce je návrh aerologického merania, ktoré umožní častejšie merania. Prvá časť práce je rešeršná, kde sú spomenuté typy rádiosond a legislatívne predpisy pre ich vypúšťanie. V druhej časti je navrhnutý spôsob aerologického merania, ktorý je porovnaný s klasickým meraním.
The main output of this bachelor thesis is the design of aerological measurement, which will allow more frequent measurements. The first part of thesis - a search - mentions the types of radio probes and related legislation for their discharge. The second part proposes a method of aerological measurement, which is compared with classical measurement.
Description
Citation
KNOTH, A. Bezpilotní prostředek pro aerologická měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Augustin, Ph.D. (člen) Ing. Jan Navrátil, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Koštial, Ph.D. (člen) Ing. František Löffelmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval svou bakalářskou práci a zodpověděl otázku oponenta ke spokojenosti komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO