Přídavné rýhovací zařízení stavebního stroje

Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech vytváření hluboké rýhy. Rešeršní část obsahuje přehled obdobných nabízených zařízení včetně příslušných smykem řízených nakladačů. Dále se zabývá bezpečnostními požadavky a legislativními předpisy. Hlavní část je věnována vlastnímu konstrukčnímu návrhu přídavného rýhovacího zařízení včetně výpočtů stěžejních prvků.
This bachelor thesis deals with the possibilities of creating a deep groove. The search part contains an overview of similar devices offered, including the relevant skid steer loaders. It also deals with safety requirements and legislation. The main part is devoted to the actual design of additional grooving equipment, including calculations of key elements.
Description
Citation
POLÁK, V. Přídavné rýhovací zařízení stavebního stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Heneš (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Funkce v případě najetí na nerozpojitelný materiál (kámen). zodpovězeno 2) Výpočet předepínací síly šroubového spoje. nezodpovězeno 3) Tolerance na výkrese sestavy. zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO