Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 8 t

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem zdvihového ústrojí jeřábové kočky mostového jeřábu s maximální nosností 8 tun. Cílem této bakalářské práce je navrhnout hlavní parametry jeřábu, jako jsou výška zdvihu a rychlost zdvihu. Dále tato práce řeší volbu lana, háku, elektromotoru, převodovky a brzdy, průměry vyrovnávací a vodících kladek a také lanového bubnu včetně jeho pevnostního výpočtu. Dále práce obsahuje kompletní návrh kladnice a její pevnostní výpočet.
This bachelor’s thesis deals with design of lifting gear of 8 tonne bridge’s crane travelling crab. The aim of this bachelor’s thesis is to suggest main characteristics of the crane, such as lift height and lift speed. This thesis deals with choice of cable, hook, electromotor, gearbox and break, diameters of balancing and guide blocks and cable drum including strength calculation. Thesis includes complete design of block and its strength calculation.
Description
Citation
SMRČKA, J. Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 8 t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO