Mikrotransakce a jejich použití v českém prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití elektronických platebních systému pro účely řešení mikrotransakcí na území české republiky. Součástí práce je analýza takovýchto systémů v kontextu českého prostředí, vycházející z teoretických poznatků o jejich vlastnostech a rozděleních. Výsledkem je návrh řešení použití elektronických platebních systémů pro mikrotransakce na typových případech.
This bachelor thesis is focused on usage of electronic payment systems for microtransaction in Czech environment. a part of this thesis is analysis of such systems in context of Czech background outgoing form theoretical knowledge about its characteristics and diversification. The result is proposal of solutions for implementing electronic payment systems for purposes of microtransactions on typic cases.
Description
Citation
ŽITNÍK, M. Mikrotransakce a jejich použití v českém prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO