Bezpečnostní cvičení na platformě OpenStack

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je seznámení s platformami, které se používají pro tvorbu cyber rangů. Hlavní část práce je zaměřena na cloudovou platformu OpenStack a její využití při tvorbě cyber range. Rozebrány jsou možnosti instalace OpenStacku a je vybrána instalace, která je vhodná pro nasazení projektu KYPO. Poslední část práce se věnuje analýze projektu KYPO a instalaci OpenStacku na virtuální stanici. Následuje nasazení platformy KYPO na vhodně upravený OpenStack a zprovoznění trénovacího scénáře.
The goal of this bachelor thesis is to get acquainted with the platforms that are used to create the cyber ranges. The main part of thesis is focused on the cloud platform named OpenStack and its possibilites in creation of cyber ranges. The OpenStack installation options are compared and the selection of the instalation that is suitable for the KYPO project is made. The last part is devoted to the analysis of the KYPO project and the actual installation of OpenStack to the virtual station followed by the deployment of the KYPO platform on the modified OpenStack cloud and the commissioning of a training scenario.
Description
Citation
FIŠAROVÁ, V. Bezpečnostní cvičení na platformě OpenStack [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Pospíšil (člen) Ing. Tomáš Lieskovan (člen) JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Jsou nějaké aktualizace opravující nemožnost importu vlastního scénáře? Zkoušela jste importovat i jiné? Jste již s vedoucím domluvena na další spolupráci v této oblasti? Doporučuji pokračovat. Otázky komise: Jak byla zrealizována infrastruktura sítě? Jaký operační systém byl využit na stanici a z jakého důvodu? Na základě čeho byla vybrána virtualizační platforma? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO