Návrh počítačové sítě pro firmu TERAMEX-TRADING, spol. s r. o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro budovu nového sídla firmy TERAMEX-TRANDIG, spol. s r. o. Návrh vychází z teoretických poznatků dané problematiky, analýzy prostředí a především z požadavků investora. Výsledkem práce je komplexní návrh počítačové sítě a odhadovaný rozpočet nákladů na její realizaci.
This bachelor thesis describes a computer network design of the new building residence for the company TERAMEX-TRADING, spol. s r. o. The project is based on theoretical knowledge of the issue, on the environmental analysis and especially on requirements of the investor. The result is comprehensive computer network design and its estimated budget costs of implementation.
Description
Citation
KADLEC, M. Návrh počítačové sítě pro firmu TERAMEX-TRADING, spol. s r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
1. Ing. Tesař Bude projekt realizován? odpovězeno 2. Ing. Doubravský Včem spočívala optimalizace počítačové sítě? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO