The evaluation of the effect of crystallization additives on long term durability of self-compacting concrete

dc.contributor.authorDufka, Amoscs
dc.contributor.authorMelichar, Tomášcs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume385cs
dc.date.accessioned2018-12-06T13:02:01Z
dc.date.available2018-12-06T13:02:01Z
dc.date.issued2018-07-16cs
dc.description.abstractThe article deals with the influence of crystallisation additives on the life of self-compacting concrete (so-called SCC concrete) in case of exposure to aggressive gases. The effect of crystallization additives on the properties of such modified composites is generally tested during exposure of liquid media, in this case the attention is focused on influence of selected types of aggressive gases (CO2 and SO2). The impact of individual types of aggressive gases is assessed on the basis of a set of physico-mechanical and physico-chemical analyses.en
dc.description.abstractČlánek prezentuje výzkum zaměřený na hodnocení vlivu krystalizačních příměsí z hlediska dlouhodobé trvanlivosti samozhutnitelného betonu (také ozn. jako SCC) v případě expozice agresivním plynům. Vliv krystalizačních přímesí na vlastnosti modifikovaných kompozitů je obeně testován během expozice v tekutých mediích, v tomto případě byla pozornost zaměřena na vliv vybraných typů agresivních plynů (CO2 a SO2). Účinek jednotlivých plynů je posouzen na základě souboru fyzikálně-mechanických a fyzikálně-chemických analýz.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent1-7cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018, vol. 385, issue 1, p. 1-7.en
dc.identifier.doi10.1088/1757-899X/385/1/012011cs
dc.identifier.issn1757-8981cs
dc.identifier.other149016cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137131
dc.language.isoencs
dc.publisherIOP Publishingcs
dc.relation.ispartofIOP Conference Series: Materials Science and Engineeringcs
dc.relation.urihttp://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/385/1/012011cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 3.0 Unportedcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1757-8981/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cs
dc.subjectSelf-compacting concreteen
dc.subjectcrystallization additivesen
dc.subjectaggressive gassesen
dc.subjectlong term durability.en
dc.subjectSamozhutnitelný beton
dc.subjectkrystalizační příměsi
dc.subjectagresivní plyny
dc.subjectdlouhodobá trvanlivost.
dc.titleThe evaluation of the effect of crystallization additives on long term durability of self-compacting concreteen
dc.title.alternativeHodnocení vlivu krystalizačních příměsí na dlouhodobou trvanlivost cementových samozhutnitelného betonucs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-149016en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.04.01 11:00:54en
sync.item.modts2020.04.01 05:54:45en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. AdMaS MSH - Technologie hmot a dílcůcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
00_paper final Dufka_2018_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._385_012011.pdf
Size:
827.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
00_paper final Dufka_2018_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._385_012011.pdf