Metering Homes: Do Energy Efficiency and Privacy Need to be in Conflict?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-07-11
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
SciTePress - Science and Technology Publications
Altmetrics
Abstract
The European directive on energy efficiency requires that all meters in multi-apartment buildings installed after 25 October 2020 shall be remotely readable devices where technically feasible and cost effective in terms of being proportionate in relation to the potential energy savings. In practise, this means that some manufacturers produce meters that monitor energy consumption in very short intervals, for example, less than two minutes; even though the directive expects to provide billing information to consumers only once a month starting from 2022. This paper reviews privacy and security risks stemming from the short readouts and provides recommendations for manufacturers and suppliers. The paper focuses on a Wireless M-Bus metering devices that we observed being sold and advertised as the solution to fulfill the European directive on energy efficiency requirements. Nevertheless, we believe that many recommendations and observations are applicable also to other protocols.
Evropská směrnice o efektivním využívání energií předpokládá, že budou všechna měřidla v bytových domech instalovaná po 25. říjnu 2020 vzdáleně čitelná pokud je to technicky proveditelné a cenově výhodné v porovnání s potenciálními úsporami energie. V praxi to znamená, že někteří výrobci dodávají na trh měřidla, která monitorují spotřebu energie ve velmi krátkých intervalech, např. po 2 minutách, přestože směrnice očekává vyhotovení vyúčtování měsíčně od r. 2022. Tento článek se zabývá riziky z pohledu bezpečnosti a soukromí vyplývajících z takto častého čtení dat a dává doporučení výrobcům a dodavatelům měřidel. Článek se zaměřuje na protokol Wireless M-Bus a zařízení, která jsme koupili v běžné prodejní síti. Myslíme si však, že doporučení jsou aplikovatelná i na měřidla využívající jiné technologie.
Description
Citation
Proceedings of the 19th International Conference on Security and Cryptography. 2022, p. 47-58.
https://www.fit.vut.cz/research/publication/12512/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO