Měřicí systém pro registraci atmosférických a spínacích přepětí v energetické síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato disertační práce je zaměřena na specifickou oblast energetiky týkající se detekce a záznamu časových průběhů spínacích přepětí a jevů souvisejících s atmosférickým přepětím v sítích vn a vnn. První část práce se zabývá problematikou CR děličů a měřením jejich frekvenčních charakteristik. Následuje analýza zkreslení časových průběhů typických rychlých jevů v elektrorozvodných sítích dle změřených amplitudových a fázových charakteristik CR děliče a návrh anti-aliasingového filtru určeného pro vstup digitálního měřicího přístroje. Druhá část práce se zabývá výběrem vhodných klíčových prvků hardwaru pro měřicí přístroj určený k detekci a záznamu rychlých přechodových jevů v sítích vn a vvn. Nedílnou součástí práce v této oblasti je výběr vhodného typu procesoru, přehled běžně používaných komunikačních rozhraní a výběr perspektivních rozhraní pro měřicí techniku v energetice. Poslední část práce se věnuje vytváření matematických postupů pro klasifikaci zaznamenaných časových průběhů včetně možnosti využití prvků umělé inteligence.
This thesis is oriented to a specific section of energetics concerned with detection and registration of time responses of fast overvoltages in high-voltage power networks. The first part of this text is information about measuring frequency response characteristics of CR-divider and calculation of typical signal distortion caused by transfer function of this divider. The design of anti-aliasing filter is also included. The second part of this thesis is oriented to selecting key features of a measuring instrument specialized for detecting and recording fast events in electrical power networks. A selection of optimal type of processor and also a choice of communication interfaces is included there as well. The last chapter prepares mathematical procedures for classification of typical fast events in electrical power network using artificial neural networks.
Description
Citation
POTÁČEK, L. Měřicí systém pro registraci atmosférických a spínacích přepětí v energetické síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen) prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen) Ing. Hynek Přikryl, CSc. (člen) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (člen) Doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. - oponent (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Prof. Ing. Iraida Kolcunová, CSc. - oponent (člen)
Date of acceptance
2009-11-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO