Měření a hodnocení výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení výkonnosti firmy Tierra Verde, s.r.o. v letech 2015-2019. Práce se dělí na 3 části. První část je zaměřená na teoretická východiska, kde je vysvětlená finanční analýza a její metody. Druhá část je analytická, kde je provedená finanční analýza firmy a na konci této části je souhrnné zhodnocení finanční situace. V poslední části jsou představeny návrhy pro zlepšení aktuální situace.
This bachelor’s thesis focuses on the measurement and evaluation of the performance of Tierra Verde, Ltd. in 2015-2019. The paper is divided into 3 parts. The first part covers theoretical foundations and includes a description of financial analysis and its methods. The second part is analytical and entails a financial analysis of the company as well as an overall evaluation of the financial situation at the end. The last part introduces suggestions aiming at improvement of the current situation.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, M. Měření a hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
Otázka oponenta práce – zodpovězeno RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. – Pěstuje si firma vlastní bavlnu? – zodpovězeno Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. – Dle čeho byla určena cena balíčku pro influencerku? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO