Výroba vzorku plazmového řezacího stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této práci je řešena problematika plazmového řezání. Pojednává o principu, výhodách a nevýhodách plazmového řezání. Dále se zabývá konstrukci plazmového stroje s vytipováváním komponentů potřebných k polohování strojního hořáku. Závěrem obecně pojednává o problematice výroby stroje a detailně je zpracována technologie výroby dvou součástek pro upnutí strojního hořáku.
The main focus of this thesis is on plasma cutting. In this thesis are considered the pros and the cons of plasma cutting technology. Furthermore it focuses on the construction of a plasma cutting machine and the selection of appropriate components for positioning as well as cutting. It concludes with the general problematic of construction of such a machine and also a detailed technological process of manufacturing two components.
Description
Citation
KLEPÁRNÍK, I. Výroba vzorku plazmového řezacího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Opravdu myslíte, že by bylo možné stroj vyrobiz za uváděných 300 000Kč? 2. Jaký bude použit výrobní systém? 3. Jak jste řešil výběr kuličkových šroubů? 4. Jakou teplotu může plazma dosáhnout? 5. Jak pracují krokové motory? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO