Porovnání kvality nositelných zařízení snímajících srdeční aktivitu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je porovnanie kvality nositeľných zariadení merajúcich srdcovú aktivitu. Hodnotenie záznamu EKG však nie je možné za prítomnosti svalového rušenia, ktorého odstránenie je jednou z potrieb pre vyhodnotenie úspešnosti prístroja. Teoretická časť predstavuje elektrofyziológiu srdca, elektrokardiografiu, rôzne druhy rušenia, teoretický základ k snímaniu biosignálov vrátane použitých zariadení a metódy pre odhad kvality signálu. Praktickou časťou je výpočet SNR (pomer signálu k šumu). Na oddelenie užitočnej zložky a zložky šumu je využitý vlnkový filter a wienerovský filter založený na vlnkovej doméne.
The goal of this work is comparison of heart activity sensing devices. However, an ECG record cannot be evaluated with the presence of muscle interference. Removing this noise is one of the needs for device success. The theoretical part represents electrophysiology of the heart, electrocardiography, various interferences types, theoretical basis for recording of biosignals including used devices and methods signal quality estimation. The practical part is SNR (signal-to-noise ratio) calculation. The Wavelet filter and Wiener filter-based wavelet domain are used to separate the useful and noise component.
Description
Citation
BABICOVÁ, M. Porovnání kvality nositelných zařízení snímajících srdeční aktivitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Daniel Novak, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO