Autonomní napájecí zdroj se zvýšenými požadavky na EMC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem mechanické části, elektrické části a otestováním autonomního napájecího zdroje. Skládá se z výběru materiálů, návrhu tvarů a výpočtů průchodek pro obal zařízení pro zajištění potřebných elektromagnetických vlastností. Dále obsahuje volbu elektronických součástí, porovnání DC-DC měničů a konstrukci filtrů se zaměřením na co nejvyšší elektromagnetickou odolnost a co nejnižší elektromagnetické emise.
This paper deals with design of mechanical and electrical components of autonomous power supply and its testing. It consists of selecting of the materials, draft of shapes and calculations of feed-throughs for the source container to ensure the required electromagnetic characteristics. It also includes the selection of electronic components, comparison of DC-DC converters and filter design with focus on the highest electromagnetic immunity and the lowest electromagnetic emissions.
Description
Citation
BURIAN, J. Autonomní napájecí zdroj se zvýšenými požadavky na EMC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Ladislav Hulenyi, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Milan Šesták (člen) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student seznámil státní závěrečnou komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise. Byla zkoušena odolnost?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO