Studium elektrochemické inzerce kationtů do oxidů přechodových kovů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Elektrochromní zařízení jsou založena na interkaláčních procesech do aktivní vrstvy, nejčastěji do WO3. Optické vlastnosti aktivní vrstvy jsou měněny interkalací iontů z elektrolytu . Z tohoto důvodu se využívá lithných iontů. Hmota tenké vrstvy může být pozorována pomocí QCM metody, která je založena na změně resonanční frekvence krystalového rezonátoru. Zkoumaná hmota je nanesena na povrch krystalového rezonátoru. Různé druhy kovů (Pt, Au, Ag) mohou tvořit elektrodu tohoto rezonátoru. Nejčastěji je tento rezonátor laděn na frekvenci 5 Mhz. Změna této frekvence slouží k detekci chemických změn na povrchu elektrody. QCM je velmi citlivá metoda.
Electrochromic devices are based on the intercalation processes to the active layer mostly WO3. The optical properties of active layer are changed by intercalation ions from the electrolyte. For that purpose are used Li ions. The mass of thin layer can be observed by the QCM method. This method is based on the changes of the resonance frequency of a quartz crystal resonator. The investigated substance is deposited on the surface of the resonator. Various metals (Pt, Au, Ag) and their compounds should be plated on the resonator. Most frequently, the resonators for the frequency 5,0 MHz are used. This frequency change is used for the detection of chemical changes of the electrode surface and is very sensitive.
Description
Citation
SVOBODA, V. Studium elektrochemické inzerce kationtů do oxidů přechodových kovů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (člen) doc. RNDr. Marie Studničková, CSc. (člen) Doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. - oponentka (člen) Prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. - oponent (člen) prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO