Řízení virtuální výrobní linky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je zoznámiť sa s vývojovým systémov Factory I/O a následne ho popísať. Ďalej navrhnúť laboratórnu úlohu, ktorej zadaním je premiestniť a založiť palety s materiálom do vertikálneho skladu pomocou Factory I/O ovládaného pomocou PLC a zrealizovať laboratórnu úlohu. Nakoniec je potreba vytvoriť vzorové vypracovanie laboratórnej úlohy.
The aim of this work is to get acquainted with the Factory I / O development systems and then describe it. Furthermore, to design a laboratory task whose task is to move and load pallets with material into a vertical warehouse using Factory I / O controlled by a PLC and to carry out a laboratory task. Finally, there is a need to create a sample laboratory task.
Description
Citation
BARČÁK, M. Řízení virtuální výrobní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Čala, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Jílek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student provedl obhajobu bakalářské práce a popsal svoje dosažené výsledky. Byly přečteny posudky. Proběhla diskuze a student odpovědel na dotazy komise: Pojmenování stavů v diagramu. Jak by jste řešil úlohu vyskladnění? Informace o tom co je v buňce právě uložené. Komplexnost a rozsah úlohy, řešení. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO