Pásové pomocné vozidlo pro jízdu na sněhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá koncepčným návrhom pomocného pásového vozidla, určeného pre podporu jazdy na lyžiach v zasneženom teréne. Rešeršná časť sa zaoberá bližším upresnením podvozkov do zasneženého terénu a rozborom obdobného pásového vozidla. Praktická časť je zameraná na samotný návrh vozidla, výkonové a pevnostné výpočty jednotlivých časti vozidla a popis jednotlivých konštrukčných uzlov. Súčasťou práce je výkresovou dokumentáciou vozidla.
This bachelor's thesis deals with the conceptual design of an auxiliary tracked vehicle, designed for the support of skiing in snowy terrain. The research part deals with a more detailed specification of the chassis for snowy terrain and an analysis of a similar tracked vehicle. The practical part is focused on the design of the vehicle, power and strength calculations of individual parts of the vehicle and a description of individual structural units. Part of the work is an annex with a drawing documentation of the vehicle.
Description
Citation
SEMANČÍK, A. Pásové pomocné vozidlo pro jízdu na sněhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Jaká je manévrovatelnost podvozku? - zodpovězeno 2) Stabilita pásového vozidla, bezpečnost jízdy. - zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO