Srovnání hranových detektorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci se zaměřujeme na porovnání různých metod pro nalezení hran v obraze a filtraci šumu v obraze. V úvodu se věnujeme zavedení základních pojmů souvisejících s danou problematikou. Následně popisujeme jednotlivé metody detekování hran a filtrování šumu v obrazu. Další část obsahuje programové zpracování jednotlivých metod v softwaru Matlab. Na závěr srovnáváme jednotlivé filtry šumu a dále i hranové detektory.
In this bachelor thesis we focus on the comparison of different methods for finding edges and filtering noise in the image. In the introduction, we focus on basic concepts related to the issue. Subsequently, we describe the individual methods of edge detection and noise filtering in the picture. The next part contains software processing of individual methods in Matlab software. Finally, we compare the individual noise filters and edge detectors.
Description
Citation
DULA, M. Srovnání hranových detektorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-22
Defence
otázky oponenta zodpovězeny doplňující otázka na Fourierovu transformaci zodpovězena uspokojivě
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO