Implementace VoIP systému 3CX

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vysvětlení VoIP a popis implementace ve firemním prostředí. Firma, která toto řešení zvolila, přechází na toto řešení ze zastaralých pevných linek. Práce je rozdělena na teoretické vysvětlení komunikace pomocí SIP a implementaci systému.
The aim of this bachelor thesis is explanation of VoIP and description of implementation in company environment. Company which have choosen this solution is converting to this solution from old landline connections. Thesis is devided in theoretical explanation of SIP communication and implementation of the system.
Description
Citation
SOMMER, V. Implementace VoIP systému 3CX [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
otázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno doc. Novotný: Jaký tam byl počet linek? prof. Rejnuš: Ekonomické zhodnocení návrhu - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO