Výroba kotevního prvku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Vypracovaný projekt v rámci bakalářského studia řeší návrh technologie výroby kotevního prvku. Součást je vyrobena z plechového svitku z oceli 11 373 o tloušťce 5 mm ve výrobní sérii 150 000 ks/rok. Z uvažovaných výrobních technologii byly vybrány jako nejoptimálnější metody stříhání a ohýbání. Literární studie se zabývá problematikou zvolených výrobních technologií. Na základě technologických výpočtů byl navržen sdružený postupový nástroj. Podle velikosti celkové tvářecí síly byl zvolen excentrický lis LKDR 315, který dosahuje jmenovité síly 3150 kN.
The project in this bachelor thesis solves a proposal of technology of a wall clamp manufacture. The part will be made of rolled coils (5 mm thick), from steel 11 373 in production of 150 000 pieces a year. Shearing and bending were the most optimal methods chosen from the considered manufacture technologies. The literary study is devoted to the study of chosen technologies. Based on the technological calculations, a transfer combined tool was suggested. According to the size of the overall mould force, an eccentric press LKDR 315 was chosen. This press reaches nominal force of 3150 kN.
Description
Citation
HÁJEK, P. Výroba kotevního prvku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Student odprezentoval svoji bakalářskou práci. Zodpověděl otázky, jenž mu byly oponentem zadány. Byly kladeny následující datazy a připomínky: 1. Jak bylo pracováno s doporučenou literaturou? 2. Chybný vztah u výpočtu odpružení. 3. Vyjasnění chyb ve výkresové dokumentaci. 4. Jak byla provedena volba stroje (lisu)? 5. Podle jakých kritérií byl proveden výběr stroje (silové, energetické kritérium)? 6. Proč nebyly uvažovány "hledáčky" u daného nástroje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO