Metody výroby elektrické energie z odpadního tepla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje metodám přeměny tepelné energie v odpadním teple na elektrickou energii. Jsou v ní představeny a popsány dosud známé přímé a nepřímé metody. Práce dále obsahuje přehled případových studií studovaných technologií. Na konec jsou veškeré poznatky shrnuty a především jsou představeny faktory ovlivňující využitelnost jednotlivých technologií a jsou zhodnoceny možnosti uplatnění technologií v průmyslu.
This bachelor thesis focuses on the methods of waste heat conversion to electrical energy. There are presented and described so far known methods that generate power via mechanical work and methods converting power directly from heat. The thesis also contains an overview of case studies for studied technologies. Finally, all the findings are summarised, the factors influencing the applicability of each technology are presented, and the possibilities of the technology application in the industry are evaluated.
Description
Citation
KŮRA, T. Metody výroby elektrické energie z odpadního tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Gregor, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Představení práce - nepřímá výroba elektrické energie - organický rankinův cyklus - trilaterální flash cyklus - termofotovoltaické systémy Dotazy oponenta - Kalinův cyklus - absorpce - ekonomická výhodnost vlastní spotřeby elektrické energie Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta doc. Pavlas - organický rankinův cyklus - modifikace prof. Reppich - tabulka shrnutí vlastností technologií doc. Jegla - organický rankinův cyklus - modifikace schématu na odpadní teplo dr. Skryja - Petrierův článek - účinnost Student uspokojivě odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO