Měřič kapacity Li-Ion a NiMH akumulátorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je teoretický rozbor problematiky baterií, rozbor měřiče kapacity Li-ion a NiMH akumulátorů a jeho následné sestrojení. Práce je tvořena třemi hlavními částmi. V první teoretické části je rozebrána problematika elektrochemických zdrojů proudu a jejich rozdělení, následuje stručný popis jejich nabíjení a závěrečné porovnání nejpoužívanějších baterií. Druhá část práce je zaměřena na praktický návrh měřiče kapacity. V této části je objasněna problematika měření napětí, proudu a teploty a určení jejich kapacity. V poslední části je popsán software zařízení. Navržené zařízení umožní měřit napětí a kapacitu Li-ion a NiMH článků při třech různých zatěžovacích režimech a po vybití je dokáže znovu nabít.
The goal of this bachelor thesis is primarily theoretical analysis of battery problems, analysis tester capacity of Li-ion and NiMH accumulators and its subsequent construction. The work consists of three main. The first part deals with the electrochemical current sources and their division, a brief description of their charging and final comparison commonly most used batteries. The second part of the thesis is already focused on the practical design of the capacity meter. In this section is explained the issue of measuring voltage, current and temperature of the battery and determination of their capacity. The last part describes the device software. The proposed devices allow measurement capacity Li-ion and NiMH cells at three different load modes and can be recharged after discharge.
Description
Citation
PINĎÁK, L. Měřič kapacity Li-Ion a NiMH akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-07
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma Měřič Li-Ion a NiMH akumulátorů. V prezentaci krátce popsal vlastnosti akumulátorů, uvedl blokové schéma zařízení a popsal jednotlivé části schématu zapojení. Vysvětlil řídicí algoritmus a představil výsledky měření. Oponent nevyžadoval žádné otázky. Na doplňující dotazy student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO