Elektrofyziologie neexcitabilních buněk, proč nás má zajímat?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Altmetrics
Abstract
V tomto motivačním článku prezentujeme elektrofyziologii z pohledu, který je zatím opomíjený a který se zabývá elektrickým polem tkání, které nejsou schopné vytvářet a šířit akční potenciály. V první půli článku ukazujeme důležitost tématu s příklady „obyčejných“ tkání. Následně dopodrobna rozebíráme potenciály vznikající v kostech, které souvisí s naším výzkumem. Poté se věnujeme stimulaci buněk a jejím výsledkům. Ke konci článku prezentujeme vlastní probíhající výzkum; vývoj piezoelektrické funkční vrstvy a jak souvisí s daným tématem.
Description
Citation
Proceedings of the Trendy v biomedicínském inženýrství 2023. s. 227-233. ISBN 978-80-214-6173-4
http://trendybmi.cz/konference/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO