Návrh úprav biomasového kotle pro velmi vlhká paliva

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je provést stechiometrický výpočet kotle a bilanci kotle pro běžné palivo s vlhkostí do 60%. Stanovit závislosti vlhkosti paliva na podmínky ve spalovací komoře a podmínky pro hoření. Experimentální analýzu současného stavu kotle ZKG pomocí měření na tomto zařízení a návrh úprav a řešení.
The aim of this thesis is to calculate the stoichiometric balance of boilers and boiler fuel for normal monture to 60%. Determine the monture, content depending on the conditions of the fuel in the combustion chamber and conditions of combustion. Experimental analysis of the current state of the boiler ZKG measurements using this device and propose modifications and solutions.
Description
Citation
ZBOŘIL, M. Návrh úprav biomasového kotle pro velmi vlhká paliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (místopředseda) Ing. Bedřich Heinze (člen) Ing. Mirko Hudeček, CSc. (člen) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. (člen) Ing. Alojz Boko (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO