Marketingový plán vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je věnována zdokonalení marketingového plánu ve vybrané společnosti. Zahrnuje potřebné teoretické základy pro analýzu dat poskytovaných společností. Po analyzování těchto údajů a sestavení matic následují konkrétní návrhy na přínos a rozvoj společnosti do budoucna. Očekávání po implementaci doporučených návrhů by mělo mít za následek větší povědomí o značce.
This bachelor thesis is dedicated to improvement of marketing plan in the selected company. It includes needed theoretical background for analysis of data provided by company. After analyzation of these data and compiling matrixes, it is followed by specific proposals for company’s contribution and development in the future. Expectation after implementation of recommended proposals should result in greater brand awareness.
Description
Citation
POLAKOVIČOVÁ, M. Marketingový plán vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Entrepreneurship and Small Business Development
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Miroslav Mandel (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-25
Defence
questions of supervisor - answered questions of reviewer - answered Ing. Mandel: Did you make any investigation of customers? - partially answered Which products copmany have in portfolio? - answered You proposed store in Prague, why is that a good place for your company? - answered Ing. Videcká: How did you calculate costs on cleaning agency? - answered prof. Koráb: Why you mentioned team building will be one of the most important parts? - answered
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO