Registrace obrazu

but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) prof. Ewaryst Tkacz, Ph.D.,D.Sc. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Harabiš položil otázku, kde jste přišel k tomu, že Elastix je nepřístupný? Jakou kriteriální funcki jste použil pro registraci v toolboxu Matlabu? Software FSL, jaká je u něj kriteriální funkce? Připomínka: není možné pouze překládat text pro literární rešerši, tyto části textu lze považovat za částečný plagiát. Prof. Jan položil otázku, když má některý program možnost pracovat s afininní transformací, je vhodné k tomu dodat, že lze pracovat i s rigidní? Je afinní transformace dostatečná pro všechny případy? Registraci jste aplikoval na celé obrazy? Je to vyhovující? Co chápete pod pojmem "anatomický atlas", jak jste jej vytvořil? Student neobhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKrátká, Luciecs
dc.contributor.authorJindra, Jakubcs
dc.contributor.refereeJiřík, Radovancs
dc.date.accessioned2021-11-12T14:01:54Z
dc.date.available2021-11-12T14:01:54Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studiem různých způsobů registrace obrazů v oblasti medicínského zpracování. Jsou zde zpracována kritéria pro správnou volbu metody registrace, dále parametry pro vhodnou transformaci, identifikaci a registrační postup a také parametry pro závěrečné posouzení registrace, pro její schválení a odpovídající vyhodnocení. V práci jsou dále vypsány některé programy, které se již registrací obrazu zabývají, doplněné základními informacemi. Tato bakalářská práce také popisuje základy pro práci s magnetickou rezonancí a s tím související vytvoření anatomického atlasu mozku potkana. V další části je popsána tvorba jednoduchého grafického prostředí pro prohlížení obrazů mozku získaných z magnetické rezonance. Dále se práce zabývá registrací obrazů dle volně dostupných programů a na to navazující systém vyhodnocení těchto výsledků. Systém vyhodnocování je zpracován v grafickém prostředí Matlab, kde je použito histogramů, mozaiky a pomocného posuzovacího kříže.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with various methods of image registration in the medical treatment. The criterias are elaborated for selecting the correct method of registration. This work describes parameters for proper transformation, identification, registration proces, a final assessment of registration for its approval and the corresponding evaluation. Some basic programs have already concerned with image registration and they are accompanied by basic information. This semester thesis also describes the basics of working with MRI and the creation of anatomical atlas from the magnetic resonation rat’s brain. In conclusion is described the creation of a simple graphical interface for viewing images of brain obtained from the magnetic resonance. Furthermore, the work deals with the registration of images according freely available programs and the related system of evaluation of these results. The scoring system is processed in a graphical users interface Matlab, where is used histograms, mosaic and evaluation using the cross.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationJINDRA, J. Registrace obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93484cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/60550
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRegistrace obrazucs
dc.subjectmetody registracecs
dc.subjectvýznačné bodycs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectvyhodnocovánícs
dc.subjectsoftware.cs
dc.subjectImage registrationen
dc.subjectmethods of registrationen
dc.subjectlandmarksen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectsoftware.en
dc.titleRegistrace obrazucs
dc.title.alternativeImage registrationen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2017-06-20-08:58:17cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid93484en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:01:54en
sync.item.modts2021.11.12 14:32:22en
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
9.05 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_93484.html
Size:
6.64 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_93484.html
Collections