Pásové vozidlo pro práci ve svahu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem dálkově řízeného pásového vozidla pro práci ve svahu. V první části je proveden krátký rešeršní rozbor dálkově řízených pásových vozidel. Při samotném návrhu koncepce jsou provedeny rozměrové, silové a výkonové výpočty. Z těchto výpočtů vychází návrh některých komponent. Pevnostní výpočty pro určité komponenty jsou provedeny v poslední části této práce. Výsledkem je koncepční návrh dálkově řízeného pásového vozidla.
This bachelor thesis deals with the conceptual design of a remotely controlled tracked vehicle for work on a slope. In the first part, a short research analysis of remotely controlled tracked vehicles is performed. During the design of the concept itself, dimensional, force and power calculations are performed. The design of some components is based on these calculations. Strength calculations for certain components are performed in the last part of this work. The result is a conceptual design of a remotely controlled tracked vehicle.
Description
Citation
TĚŠICKÝ, P. Pásové vozidlo pro práci ve svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: Vzhledem k FT=0 - doopravdy neuvažujete s tažením břemene? - zodpovězeno Svahová dostupnost? Pomocí přídavného vrátku? - zodpovězeno Proč je hnací HM umístěn v zadní části? - zodpovězeno Stabilita při pohybu do kopce - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO