Obrábění součástí v kaleném stavu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Využitie obrábania kalených materiálov vo výrobe vedie k použitiu procesu tvrdého obrábania, ktoré kladie vyššie nároky na obrábací stroj aj nástroj ako klasické obrábacie procesy. Kalené materiály so sebou prinášajú problém objemových a geometrických zmien po zakalení, ale aj po ich obrobení. Je potrebné teda myslieť na objemové kompenzácie už pred kalením polotovaru. Je navrhnutý experiment s cieľom optimalizácie pozdĺžneho sústruženia ocelí 42CrMo4 a 50CrMo4. Tvrdé sústruženie má značné výhody ako napríklad flexibilitu nástrojov a možnosť nevyužitia procesnej kvapaliny, čo má pozitívny ekologický dopad. Jeho nevýhody sú však vysoké opotrebenie nástrojov a ich vysoká cena
The usage of quenched materials in industrial production leads to the application of hard machining. Higher requirements for machines and cutting tools are needed during hard machining than during conventional machining. Quenched materials carry problem of volume and geometric changes after quenching and after machining as well. It is necessary to think about volumetric compensation in advance, before quenching of the workpiece. An experiment is suggested for optimalisation of longitudinal turning of steels 42CrMo4 and 50CrMo4. Hard turning has notable benefits such as flexibility of cutting tools and elimination of coolants, which provides ecological benefits. However, the disadvantages are higher tool wear and high prices of tools.
Description
Citation
HEISEROVÁ, S. Obrábění součástí v kaleném stavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Na základě čeho byly voleny řezné podmínky? zodpovězeno 2. Z jakého důvodu neproběhlo samotné měření zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO