Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti při uvedení nového produktu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci a komunikační mix společnosti Shell Czech Republic, a. s. u komplexního B2B produktu palivové karty Shell Card, pro který bude v roce 2019 spuštěn nový systém Mobile Payment. Palivové karty jsou určeny pro dopravní firmy a fleety osobních automobilů. V práci jsou nejprve vysvětleny veškeré důležité marketingové a ekonomické pojmy a nástroje, poté analyzována současná komunikace společnosti. Dále je v práci popsán komplexní produkt palivových karet. Cílem práce je při příležitosti uvedení Mobile Payment navrhnout zlepšení marketingové komunikace pro Shell Card.
This bachelor thesis describes marketing communication and communication mix of a company Shell Czech Republic a. s., focused on a B2B fuel card product named „Shell Card“, which is going to be launched in 2019. Product Shell Card is designed mainly for transport companies, or for administrative companies with big fleets of cars. First this bachelor thesis explains all important marketing and ecomonic theory and tools, afterwards the thesis contains anylazed data about the company in terms of current status and functionality of marketing communication of the company. The main aim of this thesis is to propose an improvement in marketing communication for Shell Card after the launch of a Mobile Payment sub-product.
Description
Citation
KUNDRÁT, J. Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti při uvedení nového produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Otázka vedoucí – odpovězeno Otázky oponenta – odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO